Özel İzmir

ATA KOLEJİ

ATA KOLEJİ

geleceğin bilim adamlarını yetiştiriyor

What we do

8 MADALYA

AMERICAN MATHEMATHICS COMPETITIONS (AMC)

What we do

ATA EĞİTİM KURUMLARI

gerçek başarının adresi...

What we do

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE

ATA'lılar her zaman bir adım önde

What we do

"USES"

eğitim modeli ayrıcalığında öğrencilerimizle fark yaratıyoruz.

What we do

Şu anda buradasınız:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next

Ağabey - Abla - Kardeş Projesi

19-08-2013 Hits:647 sosyal

Ağabey - Abla - Kardeş Projesi

İlk olarak Özel İzmir Ata Koleji PDR birimi tarafından uygulanan  “AĞABEY- ABLA” projesi kapsamında, 1-2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz bir okul kardeşine sahip olarak ağabey ve ablaları ile tanıştırılmaktadırlar. Bu proje kapsamındaki öğrencilerimiz okul kardeşlerini tanıyıp onlara ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olmaktadırlar. Okul ağabey ve ablasının görevleri arasında okul kardeşini tanımak, tenefüslerde okul kardeşini korumak, kardeşini okul ile ilgili bilgilendirmek, doğru davranışlar kazanması için ona örnek olmak ve okul kardeşiyle tenefüste oyun oynamaktır. Bu proje kapsamında tüm öğrencilerimiz görevlerini severek ve benimseyerek yerine getirmektedirler.

Devami

Ata'nın Çocukları

19-08-2013 Hits:394 sosyal

Özel İzmir Ata Koleji,Türk ulusunun milli ve manevi değerlerini yeni nesillere aktarmak ve bu değerleri yüreklerinde hissetmelerini sağlamak amacıyla her eğitim yılında Atatürk sevgisi ve duyarlılığını arttırıp çoğaltacak projeler üretmektedir.   Bu projelerden birinin  sanat dalında olması ise vazgeçilmez tercihimizdir. Ata’mızın Türk insanına ışık tutan pek çok sözlerinden biri olan “Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir” ifadesi, sanata verdiği önem kadar yüksek bir insan topluluğu tanımlaması ile Türk milletine verdiği önemi ve değeri ifade etmektedir.Bu anlam ,öğrencilerimizde oluşmasını istediğimiz Türk insanının yüksek manevi değerler taşıyan toplum olma özelliği vurgumuza ışık tutmaktadır.Bu iki unsurun birleşmesi sergimizin kaynağı olmuştur. Özel İzmir Ata Koleji öğrencilerinin fotoğrafları ile Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları özel bir çalışma ve konseptte birleştirilerek 28 fotoğraf çalışması ile sunulmuştur. Atatürk sevgisini güçlü bir duygu ile yaşayan herkes Ata’mızın neredeyse tüm fotoğraflarını detaylarına kadar biliyor olabilir ama bu çalışma ile yepyeni bir anlam...

Devami

Sosyal Duyarlılıklar Eğitimi

19-08-2013 Hits:354 sosyal

Sosyal Duyarlılıklar Eğitimi

Ata Koleji eğitimci ve öğrencileri üstlendikleri tüm sosyal duyarlılık projeleri ile en yüksek toplumsal faydayı sağlayarak, büyük kitlelere ulaşmayı  başarıp, diğer eğitim kurumlarına da her zaman  örnek olmaktadırlar. Okulumuzda uygulanan Sosyal Duyarlılıklar Eğitimi  sayesinde öğrencilerimizin karakterleri, kültürleri, kişilikleri ve cesaretleri olumlu yönde gelişmektedir. Öğrencilerimiz,  yaşadıkları dünya ve kişiler ile ilgili sorumluluk alma bilinci ile yaşlılara, çocuklara, doğaya ve hayvanlara karşı iyi davranış biçimleri besleyerek, pozitif bilinç, bilgi, paylaşım ve farkındalık  duygusuna sahip saygı ve sevgi dolu bireyler olarak yetiştirilmektedirler. Öğrencilerimize verilen sosyal duyarlılık eğitiminde toplumsal hayatta sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak yetişmeleri, sosyal konular hakkında bilgi sahibi olmaları, sosyal problemleri sağlıklı algılayabilmeleri için problemlere karşı duyarlılıklar geliştirilmesine üst düzeyde önem verilmektedir. Okulumuzda USES Eğitim Sistemi ayrıcalığı ile ortaokul öğrencilerimize Sosyal Duyarlılık Ölçeği (SDO) uygulanarak toplumsal problemlere duyarlılıklarının belirlenmesi sağlanmaktadır. Çocukların gelişimi, insan hakları, çevre, tüketici sorumluluğu, kadın hakları, engelliler ve sağlık gibi pek çok konuda  projeler üreten ve mevcut projelere destek veren okulumuzda...

Devami

Bale Eğitimi

19-08-2013 Hits:336 sanat

Bale Eğitimi

Ülkemizin geleceği öğrencilerimize bale sanatını en doğru şekilde öğretmek,sanatçı ve sanatsever yetiştirmek adına okulumuzda temel ve ileri düzeyde bale eğitimi verilmektedir. Bale eğitimi ile disiplin ve özgüven sahibi gençler yetiştirerek, zarafet, ritim, vücut koordinasyonu ve yaratıcılıklarının geliştirilmesi sağlanmaktadır. Yetenekli genç sanatçı adaylarımız, bale ile ilgili  profesyonel kariyer yapabilecekleri düzeyde eğitim almaktadırlar.

Devami

Spor ve başarılarımız

19-08-2013 Hits:333 spor

Spor ve başarılarımız

Bilim adamı yetiştirmeyi hedefleyen okulumuz, sportif Çocuklarımızı hayata hazırlarken kendine güven duyan öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.  Küçük yaş gruplarında motorsal kas grupları geliştirilmekte, koordinasyon becerileri takip edilmektedir. Sportif yetenekleri doğrultusunda branşlaşan öğrencilerimiz tüm spor branşlarına (Basketbol, voleybol, yüzme, tenis, atletizm, bale) yönlendirilmektedir. Spor; liderlik vasıfları olan,  dostça oynamayı bilen, düşünen ve kendine güven duyan kişiler olmamızı sağlar. Akademik başarılarımızın yanında sporda da bu güçlü temelleri atmış bulunmaktayız. Anatomik olarak kas ve iskelet sisteminin, küçük yaşlardan itibaren doğru gelişmesinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.  Sportif becerileri geliştirmek ve yönlendirmek için yapılan testlerle öğrencilerimize olumlu yönlendirmeler yapmaktayız. Sportif aktivitelerde, basketbol ve voleybolda fundamentals ve handing çalışmalarına önem verilmektedir. Voleybolda; yüksek pas, kontrol pası, manşet, servis atma ve oyun kurallarını öğrenirken; basketbolda,  göğüs pası, baş üzeri pas, top sürme, turnike, hücum ve savunmayı bilinçli olarak uygulayabilmektedir.   En önemlisi takım ruhunu geliştirmektedir. SPOR ALANINDAKİ BAŞARILARIMIZDAN BAZILARI: 2012-2013 Yıldız Kızlar okullar arası Tenis Turnuvası İzmir 1.liği Yıldız Kızlar okullar arası Türkiye Tenis...

Devami

ECO Okul

19-08-2013 Hits:323 sosyal

Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.    Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir ..    PROGRAMIN FAYDALARI Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. ; ÖĞRENCİLER; Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir, Grup çalışmasına alışır, katılımcı bir yapı oluşturur Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir, İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir, Plan yapma,...

Devami

Karakter Okulu

19-08-2013 Hits:301 sosyal

Karakter Okulu

Değerlerin öneminin arttığı şu günlerde, yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve çocuklarımıza bu değerleri kazandırabilmek, olumlu davranışlar oluşturmak, pekiştirmek ve çocuklarımıza yaşayarak öğrenme fırsatı yaratmak amacıyla Yaşayan Değerler Eğitimi ve Karakter Eğitimi Programını başlattık. İ.A.K. YAŞAYAN DEĞERLER VE KARAKTER EĞİTİMİ PROGRAMI Karakter, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özelliktir. İnsanların çok yönlü özelliklerini tanımaya yarayan davranışlar bütünlüğüdür. İnsanın kendisine, çevresindekilere, genel olarak topluma karşı tavırlarını belirleyen karakter; toplumsal bir kavramdır. Felsefi anlamda da bireyin kendi  kendisine egemen olmasını, kendi kendisi ile uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünüdür. İyiyi bilme, iyiyi sevme ve iyiye ulaşma olarak da tanımlanmaktadır. Yaşayan Değerler ve Karakter; var olan şeyleri ve süreçleri evrenin bir parçası yapan anlam kalıplarıdır. Özgürlük, sorumluluk gibi değerler aracılığı ile kendimizi büyük bir yapının parçası olarak algılarız ve özdeşleşiriz. Bu anlamlar ağı içerisinde hayata, insana ve evrene anlamlar yükleyecek bir bilinç,...

Devami

Binicilik Eğitimi

19-08-2013 Hits:262 spor

Kampüsümüzde  yer alan  manej alanında, her yaştan öğrencimize  24 adet atımızla  binicilik eğitimi verilmektedir.    At üzerinde yapılan gezinti ile  denge egzersizleri, atın yürüyüşlerini tanıma ve en temel binicilik prensipleri öğretilerek küçük yaşta at sevgisinin aşılanması  ve binicilik sporunu tanıtılması sağlanmaktadır. Öğrencilerimize  yaş ve fiziksel özelliklerine uygun olarak uyguladığımız binicilik eğitiminde Pony, Midilli, Haflinger,Alaca,Concord türündeki  atlar ile hem hayvan  sevgisi aşılanmakta hem de sağlıklı kas gelişimine yönelik binicilik dersleri verilmektedir.

Devami

Film Eleştirmenliği Eğitimi

19-08-2013 Hits:233 özel

Film Eleştirmenliği Eğitimi

USKGEP (USES Sosyal Kültürel Gelişim Programı) kapsamında  öğrencilerimizin film eleştirmeni olarak takip ettikleri film festivalleri ya da ünlü eleştirmenlerin yazılarına göre seçilen filmler okulumuzda gösterime girmektedir. Bilişsel yaş gruplarına göre üst düzey kültürel birikimlere sahip olan öğrencilerimiz konu ve tür bakımından birçok farklı filmi seyrederek film sonunda, eleştirmenlik üzerine aldıkları eğitimde edindikleri birikimlerle eleştirmenlik yapmaktadırlar. Derslerinde felsefe,sosyoloji,sanat ve edebiyat tarihinin unsurlarına muhakkak dokunan öğrencilerimizde USKGEP ( Uses Sosyal Kültürel Gelişim Programı) 'nın farkı üst düzeyde hissedilmektedir.

Devami

Piyano Eğitimi

19-08-2013 Hits:228 sanat

Piyano Eğitimi

Sanat aktivitelerinden çocuklar üzerinden en etkili olanlarından piyano eğitimi okulumuzda bulunan 1 adet Grand (Kuyruklu Piyano), 2 adet Konsol Piyano ile alanında uzmanlaşmış piyano eğitmenlerimiz tarafından  verilmektedir. Okulumuzda verilen müzik eğitimi programı’nın genel amacı; eğitimde kullanılabilecek en güçlü araç olan müziğin; çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine etkileriyle katkıda bulunmak, sosyal yönden gelişmelerine ortam hazırlamak, algılama, öğrenme, bellekte tutma yetilerini geliştirmek, mantıksal ve estetik duyumlarını yaratıcı yönde geliştirmelerine olanak sağlamaktır. Öğrencilerimizin kişiliklerinin şekillenmeye başladığı yıllarda farklı sanat etkinliklerinden olumlu yönde etkilenmeleri amacı ile erken yaşta edinilen olumlu müzikal deneyimlerin önemi ile fark yaratan çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Piyano alanında ilgili ve üstün yetenekli öğrencilerimize verilen özel eğitim, geleceğin sanat yaşamına düzeyli sanatçılar kazandırılmalarına yöneliktir. Uluslararası Pera Piyano Festivali ve Merkezi Londra’da bulunan Trinity College tarafından Piyano dalında düzenlenen uluslararası derecelendirme sınavlarında üstün başarılar elde ederek ülkemizi ve okulumuzu gururla temsil eden üstün yetenekleri  öğrencilerimiz, akademik,sanat ve spor alanında da yer aldıkları tüm yarışmalarda, yeteneklerini sergileyerek...

Devami

 

AB Projeleri
USES Nedir ?